Skip to content Skip to footer

Vergoedingen

De bedrijven die aangesloten zijn bij Looppunt Nijmegen hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Hierdoor bent u verzekerd van goede en professionele zorg. Wanneer u in aanmerking komt voor een vergoeding uit de basisverzekering dan wordt de aanvraagprocedure en de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar voor u verzorgd, zodat u er zelf geen omkijk naar heeft.

Alle vergoedingen per dienst

Podotherapie is direct toegankelijk. Dit betekent dat u zonder verwijzing van uw huisarts of specialist een afspraak bij ons kunt maken.

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is. Tarieven lopen uiteen en zijn afhankelijk van tijdsduur, gebruikte materialen en de wijze van maken. Hieronder volgt een indicatie. Tijdens het eerste onderzoek (dat door bijna elke verzekering wordt vergoed) krijgt u de specifieke kosten van uw podotherapeut te horen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Voor een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar klik hier.

* Tarief huisbezoek zijn de kosten die bovenop kosten van de behandeling komen.

Vergoeding voor voetzorg voor mensen met diabetes is als volgt geregeld:

Zorgprofielen:

De voetzorg voor mensen met diabetes is verdeeld in 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoedt wordt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering:

Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel en welke voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven wie uw pedicure is. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering:

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Wilt u weten bij welke verzekering u in aanmerking komt voor een vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering voor de pedicure, klikt u dan hier. 

Orthopedische schoenen worden vergoed vanuit uw basisverzekering. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen heeft u bij sommige verzekeraars een verwijsbrief nodig van uw huisarts of behandelend arts (orthopedisch chirurg, revalidatie arts, reumatoloog of specialist ouderengeneeskunde.) Uw orthopedische schoenmaker kan u hierover informeren. Deze heeft u alleen nodig als u voor de eerste keer orthopedische schoenen krijgt.

Voor meer informatie, klikt u dan hier.

Orthopedische steunzolen

U kunt in aanmerking komen voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Wilt u weten of u aanvullend verzekerd bent voor steunzolen, klikt u dan hier.

Werkschoenen

Werkschoenen kunnen niet onder de Zorgverzekeringswet gedeclareerd worden, maar vallen onder de kosten van de werkgever (of WIA/WET werk en inkomen). Uitzondering hierop betreffen werkschoenen voor jong gehandicapten die gebruik maken van dagbesteding.

Vergoedingen fysiotherapie jongeren tot 18 jaar:

Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer behandelingen van maximaal 9 behandelingen.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. De chronische aandoening die hiervoor in aanmerking komen, vindt u op deze lijst.

Vergoedingen fysiotherapie voor 18 jaar en ouder:

Heeft u een chronische aandoening die voorkomt op bovenstaande lijst, dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of klik hier voor een overzicht per zorgverzekeraar.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.

Een therapeutische kous is geen steunkous. Zoals de naam al zegt geeft de steunkous een lichte steun aan de benen. Therapeutische kousen is een kous die gedragen wordt als therapie bij veneuze en lymfatische indicatie of trombose.

Met een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Houdt u hierbij wel rekening met uw verplichte eigen risico.

Vergoeding aan- en uittrekhulpen:

Sommige aan- en uittrekhulpen zijn opgenomen in het basispakket. Uitgebreidere aantrekhulpen kunnen aangevraagd worden met een recept van uw arts, maar de vergoeding hiervoor verschilt wel per verzekeraar. Onze adviseur kan u vertellen wat de mogelijkheden zijn.

Voor een duidelijk overzicht kunt hier klikken,

Zowel de fysiotherapie (incl. echografie) als de Orthopedische steunzolen vallen binnen de aanvullende zorgverzekering. Indien u aanvullend verzekerd bent kunt u voor een vergoeding in aanmerking komen (raadpleeg uw polisvoorwaarden). Vergoedingen uit de aanvullende verzekering kunnen niet verrekend worden met uw wettelijke eigen risico.
Wij informeren u graag over vergoedingen waar u vanuit uw zorgverzekering recht op heeft.

Voor een overzicht klikt u hier.

Iedereen heeft recht op ergotherapie. Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je per kalenderjaar 10 uur ergotherapie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. 

Voor een overzicht van de vergoedingen voor ergotherapie kunt u hier klikken.