Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ergotherapie

Ergotherapie is zorg op maat en vindt niet alleen plaats in de behandelruimte van de ergotherapeut. Vaak komt de ergotherapeut juist naar de plek waar de problemen zich voordoen. Bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school.

Samen met de cliënt zoekt de ergotherapeut naar een oplossing voor een mogelijk probleem.

De behandeling kan bestaan uit:

  • Oefeningen
  • Leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • Het leren gebruiken van een hulpmiddel
  • Het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • Geven van voorlichting aan mantelzorgers.

Een ergotherapeut werkt vaak samen andere zorgverleners zoals:

  • Huisartsen
  • Fysiotherapeuten
  • Oefentherapeuten
  • Logopedisten
  • Diëtisten

De tarieven voor deze behandelingen lopen uiteen en zijn van veel verschillende factoren afhankelijk. Bekijk meer over vergoedingen op onze vergoedingen pagina.

Voor meer informatie neem een kijkje op de website van De Ergoo.